Inici del Contingut

Informació general

  •  L’inici oficial del curs serà el dijous 25 d’octubre de 2018. El final del curs serà el 14 de juny de 2019.
  •  La docència estarà concentrada en dijous i divendres (matí i tarda).
  •  Les pràctiques externes es duran a terme del 11 de març al 24 d'abril. Durant aquest mes la docència com a tal queda suspesa.