Inici del Contingut

Itinerari d'estudiants a temps parcial

L'estudiant que es matriculi de menys de 60 crèdits en un curs acadèmic serà estudiant a temps parcial. El mínim de crèdits per curs acadèmic que ha de matricular és de 20 crèdits, sense comptabilitzar els crèdits reconeguts.

El Treball Final de Màster no es podrà defensar fins que l'alumne hagi superat tots els crèdits teòrics del màster.