Inici del Contingut

Distribució per semestres

 Assignatura  Semestre

Estudi, Catalogació i Taxació

 1r.

Conservació-Restauració

 1r.

Anàlisis Tècniques d’Obres d’Art (TND)

 1r.

 Iniciació Emprenedora

 1r.

Comunicació i Difusió del Patrimoni Artístic

1r.

Pràctiques Externes

1r.

Art: Aspectes Jurídics, Administratius i Fiscals

2n

El Valor de l´Art

2n

Gestió de Projectes Culturals

2n

Comissariat i Tècniques Museogràfiques

2n

Treball Final de Màster

2n