Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster en Peritatge, Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art    

El Máster en Peritatge, Avaluació i Anàlisi d’Obres d’Art, és el primer màster d’Espanya en emprenedoria i alta professionalització en Història de l’Art i sorgeix com a resposta a una creixent demanda social en la formació de veritables professionals experts en art, en tots els aspectes relatius a l’estudi, investigació i difusió del patrimoni artístic i cultural expressat en les seves més àmplies i variades manifestacions. Es dirigeix ​​a una formació en la praxi empírica i estudis aplicats, a peu d’obra, amb l’objectiu de millorar, de forma convincent, eficaç i sostinguda, l’ocupabilitat dels historiadors de l’art.

Els seus dos pilars fonamentals el converteixen en un Màster innovador en el seu camp de coneixement. D’una banda, uns continguts actualitzats i multidisciplinars sobre les tècniques i metodologies científiques utilitzades per tal de datar, catalogar i caracteritzar els béns culturals; i per una altra, un procés formatiu amb un marcat caràcter pràctic, que té com a objectiu principal la formació de professionals experts en art, capaços de crear, desenvolupar i gestionar la seva pròpia empresa.

Preinscripcions obertes per a la quarta edició: 2018-19.
Gràcies a tots -docents i alumnes- per l'entusiasme i interès demostrat.
Continuem i encetem una nova etapa: per aquesta propera edició, virtualitzem tres de les assignatures optatives.