Inici del Contingut

Objectius i competències

Objectius

  • La formació de professionals experts en art, en tots els aspectes relatius a l’estudi, i investigació del patrimoni artístic. Els diferents mòduls i les seves matèries ofereixen una visió actualitzada i multidisciplinària de les tècniques i metodologies científiques utilitzades per tal de datar, catalogar i caracteritzar els béns mobles. A més de conèixer i aprofundir en els avenços metodològics i tendències més modernes d’estudi o diagnòstic del patrimoni artístic moble, amb especial atenció a les tècniques no destructives (TND).
  • La formació i capacitació de l’alumnat per a l’activitat professional de la Història de l’Art en el camp de la Protecció del Patrimoni Històric, per tal de ser capaç d’elaborar, redactar i emetre informes historicoartístics, que han de contenir obligatòriament la descripció, anàlisi i valoració de l’objecte artístic.
  • Així mateix, l’estímul i la promoció d’inquietuds empresarials entre l’alumnat, és a dir, no només l’estímul del caràcter emprenedor i el desenvolupament de la creativitat i innovació en l’entorn específic de l’art i la indústria cultural, sinó també ajudar i donar resposta a les necessitats actuals per a creació d’empreses orientades a la gestió cultural i patrimonial. Per tant, el marcat caràcter pràctic del programa formatiu del Màster Universitari en Peritatge, Avaluació i Anàlisi d'Obres d'Art, té com a objectiu principal la formació de professionals experts en art, capaços de crear i gestionar la seva pròpia empresa.