Top of the page
Start od the content

Enjoy the wide range of possibilities for studying that the UdL offers you

1 See

General scholarships

Beques del Ministeri per Estudis de Màster

 

2 See

Collaboration scholarships of the UdL

Beques de col·laboració de la Facultat de Lletres

Beques d'Introducció a la Recerca

3 See

General grants

Ayudas para estudiantes procedentes del extranjero

Normativa de premis extraordinaris 

4 See

Study grants for serious socioeconomic situations

Beques de col·laboració específiques (fins el 10 de setembre de 2018)